Ogrody, Mieszkanie i Osiedle dziewanny Gliwice

Bank handlowy w Warszawie – poznaj historię

Bank handlowy w Warszawie – poznaj historię

Post by relatedRelated post

Bank handlowy w Warszawie – poznaj historię. hipoteka fuzja karty
Banki handlowe, są inaczej nazywane bankami depozytowo-kredytowymi bądź też bardziej potocznie, bankami komercyjnymi. Zajmują się w szczególności obsługą operacyjną podmiotów gospodarczych oraz ludności. Prowadzą one m.in. działalność depozytowo-kredytową, a także mają swój wkład emisji pieniądza, jako instrumentu kredytów i środka płatniczego. Takiego rodzaju bankiem jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., w skrócie BHW, działający aktualnie pod nazwą Citi Bank Handlowy, to ta sama instytucja. Bank Handlowy w Warszawie jest jednym z najstarszych, ciągle działającym bankiem w Europie. Jego historia sięga czasów zaboru rosyjskiego, kiedy to powstał w 1870 r., z inicjatywy Leopolda Kronenberga, jako pierwsza polska instytucja finansowa w formie spółki akcyjnej. W roku 1949 przejął on, na mocy decyzji Ministerstwa Skarbu, obsługę finansową central handlu zagranicznego. Piętnaście lat później miał on monopol na obsługę wszystkich transakcji związanych z eksportem i importem towarów i usług z kraju i do kraju, a w przeciągu dwóch następnych lat stał się jedynym bankiem, który obsługiwał przedsiębiorstwa uczestniczące w handlu zagranicznym. Rozwój banku doprowadził do utworzenia jego oddziałów za granicą, m.in. w Londynie, nowym Yorku, Moskwie, Rzymie, Wiedniu i jeszcze w kilku innych miejscach. W latach 70-tych Bank Handlowy w Warszawie był najważniejszym uczestnikiem zachodnich instytucji finansowych, które udzielały kredyty na potrzeby gospodarcze naszego kraju oraz miał za zadanie obsługę zadłużenia zagranicznego. W drugiej piłowe lat 90-tych udziały banku były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. I tak w 2001 r. doszło do fuzji Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Citibanku S.A. w wyniku, której została utworzona jedna z największych instytucji finansowych na polskim rynku. Obecnie działalność Citi Handlowego skupia się głównie na obsłudze bogatych klientów, dla których w ofercie na nowoczesne usługi finansowe związane z rynkiem zarówno polskim, jak i zagranicznym. Dzięki swojej marce- CitiFinancial, realizuje także sprzedaż kart kredytowych i kredytów gotówkowych dla uboższej grupy klientów.

Bank handlowy w Warszawie – poznaj historię
1 vote, 4.00 avg. rating (85% score)
About