Ogrody, Mieszkanie i Osiedle dziewanny Gliwice

Benchmark-dowiedzmy się o nim więcej!

Benchmark-dowiedzmy się o nim więcej!

Post by relatedRelated post

Benchmark-dowiedzmy się o nim więcej! benchmark inwestycje akcje

Benchmark- z języka angielskiego: punkt odniesienia, test sprawności, wzorzec, miara porównawcza. Słowo to przywodzi na myśl nie jedno znaczenie. Krótka analiza jego zastosowań pozwoli nam łatwiej zrozumieć jego sens.

Informatykom słowo to kojarzy się z testem wzorcowym. Benchmarkiem, jako pakietem informacyjny mierzy się w jak najbardziej obiektywny sposób wydajność sprzętu komputerowego, bądź też jego oprogramowania, aby następnie posłużyć producentowi do porównywania jej do innych, wypróbowanych już maszyn.

W języku ekonomii wyrazem „Benchmark” określa się wskaźnik powodzenia gospodarczego. Fundusze inwestycyjne posługują się tym pojęciem dla określenia wzorcowego portfela, służącego za punkt odniesienia w analizie porównawczej do przeprowadzania oceny efektów gospodarowania aktywami klientów w ramach funduszy. Porównując dany instrument z benchmarkiem jesteśmy w stanie ocenić go pod kątem osiąganej stopy zwrotu. Zdarza się często, że na potrzeby funduszu tworzone są specjalne indeksy, które przedstawiają wzorcowy skład portfela funduszu. Benchmarkami mogą stać się samodzielne instrumenty finansowe tj. bony skarbowe, indeks giełdowy czy też swobodne ich mieszaniny. To, jaki benchmark zostanie wybrany zależy od polityki inwestycyjnej określonego funduszu. Winien on oddawać sytuację panującą na rynku, na którym fundusz inwestuje. Jeśli weźmiemy pod uwagę fundusze akcyjne, dowiemy się, że ich benchmarki to najczęściej indeksy rynkowe. Z sytuacją taką mamy do czynienia głównie, jeśli chodzi o zagraniczne fundusze inwestycyjne, które działają na rozwiniętych rynkach kapitałowych. W wypadku polskiej gospodarki zestawienie z „czystymi” indeksami nie jest takie popularne. Można znaleźć jednak takie, które porównują się z czystymi indeksami.

Wiele funduszy akcyjnych przy tworzeniu swoich benchmarków zestawia ze sobą indeksy warszawskiej giełdy i wskaźniki, które tj. wspomniane wcześniej obligacje bony skarbowe czy obligacje. Aby odnaleźć dane o stopach odniesienia takich funduszy, w większości przypadków trzeba zajrzeć do głównego źródła informacji, a więc do prospektów informacyjnych.

Benchmark-dowiedzmy się o nim więcej!
1 vote, 5.00 avg. rating (95% score)
About